Filtrera
Avbryt
Möt experterna! Vi kan inte se in i framtiden, men som advokatbyrå kan vi förbereda dig för den. Med samlad kunskap och raka råd gör vi komplicerad affärsjuridik enkel.
Träffa Akademikerförbundet SSR och ta del av kampanjen Det behövs #10000fler förebyggare inom välfärden!
Träffa Angered Allians, en paraplyorganisation för idrottsföreningarna i Angered, som tillsammans stöttar lokalsamhället i frågor som jämlik hälsa, läxhjälp, och arbetsmarknadsfrågor.
Träffa Atrium Ljungberg AB på Frihamnsdagarna.
Föreningen visar upp sin verksamhet genom posters och bildspel samt har representanter på plats för att möta och samtala med intresserade personer.
NCC väcker barnens intresse för bygg oavsett förkunskap eller bakgrund och erbjuder därför Barnens Byggskola.
Basta är ett socialt företag som erbjuder missbruksrehabilitering och arbetsträning genom det sociala företagandet.
Träffa BK Häcken på Bananpiren. 
Hur hittar bostadssökande ett förstahandskontrakt? Och hur hittar hyresvärdar rätt hyresgäst? Boplats finns på plats och svarar på bostadsfrågor.
Bris, som driver den nationella stödlinjen för barn, finns på plats för att prata med besökare.
Brottsofferjouren Storgöteborg är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga (anhöriga till brottsoffer, vittnen och gärningspersoner).
Hos Bunkern bokar hittar ni Västsveriges mest efterfrågade band inom jazz, impro, world, blues och nutida musik.
Centerpartiet är på plats alla tre dagar för att prata med dig som besökare.
Vill du starta företag? Träffa oss på Frihamnsdagarna och få kostnadsfri rådgivning, hjälp att söka finansiering eller hitta andra att samarbeta med!
Vi är idag verksamma inom arbetsmarknaden där individer får stöd, coachning och vägledning att nå sitt mål att hitta ett arbete eller påbörja studier.
Prata med på Frihamnsdagarna!
Demokraterna är på plats med eget tält för att prata med väljare.
Förvaltningen för demokrati och medborgarservice ansvarar för Göteborgs Stads partnerskap med Frihamnsdagarna och arbetar aktivt med evenemanget. Möt oss på plats för att prata omställning!
En jubileumssatsning med anledning av att staden fyller 400 år. Möt stadens unga verksamheter för samtal om demokrati och ungas delaktighet. Med unga. För unga.
Vill du arbeta med kultur och kreativitet? Träffa DIK på Frihamnsdagarna.
Kom och möt Djurens Rätt för samtal om hur vi skapar ett samhälle där varje djur har rätt till sitt eget liv.
Träffa ideella föreningen DreamCenter som arrangerar aktiviteter för ungdomar varje vecka, delar ut matkassar och har ett aktivt uppsökande fältarbete på Hisingen.
Ekobankens idé är att ställa kapital till förfogande för den hållbara omställning som världen behöver nu och framöver.
Vad vi gör de närmaste åren kommer att avgöra vår framtid. Vi behöver agerar tillsammans, mot klimatkollapsen och den ekologiska krisen.
Feministiskt Initiativ är på plats med eget tält för att prata med väljare.
Behöver du samordnat stöd för att börja arbeta eller studera? Kom och prata med Finsam Göteborg.
Träffa Folkrörelsen Nej till EU som är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation som verkar för att Sverige ska lämna EU.
Just nu färdigställs Frihamnskyrkan alldeles intill Bananpiren. Det ska bli en mötesplats öppen hela veckan för hela livet.
Är du ung? Ska du rösta för första gången? Kom och prata med Fryshuset på Frihamnsdagarna.
En mötesplats där vi människor kan sträva efter att uppnå ett hållbart samhälle genom samarbete.
Driver du företag? Sveriges största intresseorganisation för små och medelstora företag finns på plats.
Att vara anhörig till någon som har missbruksproblem är en tuff utmaning och en stor sorg. Kom och prata med oss!
Med hjälp av fotboll vänder vi oss till personer som lever eller har levt i hemlöshet, missbruk, kriminalitet eller annat socialt utanförskap.
Göteborg Energi deltar med en installation som visar upp det energisystem som finns i Göteborg idag – och möjligheterna för framtiden.
Har du aldrig testat bridge? Då är det dags! Kom och prov-spela med oss.
”Klassikern” innebär att genomföra de tre loppen Hisingen Runt, Göteborgsimmet och Finalloppet under ett år.
Träffa Göteborgs-Posten! Utställarplatsen delas tillsammans Öppet Hus under Frihamnsdagarna.
Samtala med forskare, studenter, studievägledare och personal från Göteborgs universitet tillsammans med Support Group Network.
Prata hyresrätt med oss!
Vad vet du om Hammarkullen? I projekt Hammarkullen 365 har vi utbildat lokaler guider.
Rugbysatsningen i Länsmansgården har vuxit till ett integrationsprojekt där barn och ungdomar från olika kulturer möts och lär sig att umgås och spela tillsammans.
Går det att öka kunskapen och förändra attityderna kring psykisk ohälsa genom att låta personer med egen erfarenhet berätta?
Projektet Haffla demokrati riktar sig mot ungdomar. Ta del av resultatet i form av filmer och dikter på Frihamnsdagarna.
Den eventuella vinsten inte är målet utan ett medel för fortsatt utveckling.
Vi stöttar föreningar och ansvarar för kommunala idrotts- och motionsanläggningar för att fler göteborgare ska leva aktiva och hälsosamma liv.
Integrationsnätverk Göteborg är en fristående, politiskt och religiöst och etniskt obunden förening.
Kom och träffa jagvillhabostad.nu - en ideell ungdomsorganisation som kämpar för ungas rätt till en trygg bostad.
Jordens Vänner är en ideell förening och den svenska grenen av det internationella nätverket Friends of the Earth - världens största gräsrotsorganisation för miljö och solidaritet.
Så gör vi det enkelt för människor att motionera och ha kul tillsammans med glädje och gemenskap.
Vi är på plats med vår trailer för andra året i rad på Frihamnsdagarna.
Kristdemokraterna är på plats med eget tält för att prata med väljare.
Vi demonstrerar mot mäns våld mot kvinnor.
En ideell förening som arbetar med stöd till varandra och till våra systrar och syskon i utsatthet. För oss #utanskyddsnät
Kom och sök jobb och prata med Lernias matchare för att hitta ett jobb/utbildning för dig!
Lex Femme är en kvinnojour och tjejjour som erbjuder gratis och juridisk rådgivning.
Vi vill att alla barn ska lyckas i livet och ha jämlika uppväxtvillkor. Alla våra satsningar är specifikt utvalda samarbeten som är långsiktiga och anpassade efter lokala förutsättningar. Varmt välkommen!
Kom och träffa oss på Frihamnsdagarna och prata demokrati och hållbarhet!
Make Musik Matter tillgodoser alla elevers medborgerliga och demokratiska rättighet att både få uttrycka sig och bli lyssnade på.
Träffa Mikrofonden på Frihamnsdagarna. Delar utställarplats med Coompanion och Ekobanken.
Miljöförvaltningen är på plats för att prata hållbarhet.
Miljöpartiet är på plats med eget tält för att prata med väljare. Kom och prata politik!
Vi sänker tröskeln till högre utbildning.
Prata politik med Moderaterna. Läs mer om vilka representanter som är på plats under dagarna.
Mosaikfabriken smyckar staden med mosaik och bidrar till arbetsintegration samtidigt.
Muslimska samverkansgruppen i Göteborg består av flera moskéer i Göteborg.
Träffa Naturskyddsföreningen och ta reda på hur du som väljare kan göra ett informerat val när det kommer till klimat- och miljöfrågor i den kommunala politiken. Det är bråttom nu - Agenda 2026!

NCC

Utöver scenprogrammet finns NCC på plats med monter i paviljong Greta och visar praktiska exempel på hur NCC jobbar med hållbarhet.
Satsa på dina drömmar och bygg upp självkänslan med boxning. #BoxningFörAlla
Under sommarlovsprojektet Peab Plantskola har skolungdomar från Biskopsgården byggt odlingslådor, bänkar och blomlådor som kommer att användas under Frihamnsdagarna.
Vad vill du veta om polisyrket? Fråga oss!
Vi verkar för att avskaffa monarkin och för att införa republik. Vad tycker du?
En delningspool för utlåning av saker till kulturproduktion och publika arrangemang.
Riksbyggen finns på plats och pratar med besökare.
Rädda Barnen arbetar för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet.
Vi drömmer om en stad där ingen lämnas utanför. Träffa oss och prata om Solrosen som ger stöd till barn och unga som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem.
Frihamnsdagarnas vänner Erikshjälpen, Göteborgs Stadsmission och Reningsborg skapar tillsammans en popup med kläder och prylar på Bananpiren.
Vi jobbar med relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor och hållbarhetsfrågor. Vi skapar mötesplatser för kultur och bildning i hela landet.
Serneke är nästa generations byggbolag och vill vara med och bygga ett bättre samhälle. Träffa oss på Frihamnsdagarna!
#världensbästalivförsäkring
Vi vill gärna mötas och prata om hur vi kan samskapa den bästa staden. Tillsammans får vi vårt träd att blomma – du har också chans på en burk fin närodlad honung. Hoppas du blir nyfiken och vill komma förbi!
Är du ung och söker jobb? Kom och prata med oss.
Kriget påverkar alla. På Frihamnsdagarna berättar vi om Jobbstart Ukraina.
På Smarta Kartan har vi kartlagt verksamheter som sätter tillgång framför ägande.
Social Trade säljer tjänster från sociala företag, vars mål är att hjälpa människor ut i arbetslivet. Möt dem på Frihamnsdagarna och för samtalet framåt.
Genom att angripa problem och missförhållanden på nya sätt skapar vi samverkan och medborgaranda som krävs för hållbar samhällsutveckling.
Socialdemokraterna är på plats för att diskutera politik.
Träffa Center mot hemlöshet, Huldas hus, Villa söder, Uppsökarenheten och ACT Göteborg. Vi finns på plats för att prata om vilket stöd man kan få och hur hemlösheten ser ut i Göteborg.
Talibans maktövertagande och västerlandets politiska reaktioner på det, har inneburit dramatiskt försämrad ekonomi för hela landet.
På Svenska basketbollförbundets utomhusplan kan du prova på världens roligaste sport.
Projekt Fredsakademin erbjuder ett alternativ till värnplikten där ungdomar får möjlighet att verka för fred utan att bli en del av det militära systemet.
Prata existensiell hälsa med Svenska kyrkan.
Sverigedemokraterna är på plats med representanter från olika nämnder, kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen.
Hur vet du att vattnet från kranen är rent, att hissen blir kontrollerad och att du får den mängd bensin du betalar för?
Träffa Synskadades Riksförbund på Frihamnsdagarna.
Syntolkning Nu ger möjligheten för synsvaga personer att få politikertalen på Frihamnsdagarna syntolkade. Inte det som hörs, utan allt som andra ser och som hör till upplevelsen att vara delaktig.
Vem bär ansvar för tjejer och unga kvinnors trygghet, psykiska hälsa och rättigheter?
Valhalla Landhockey Club har könsneutral och ålders integrerad träning året runt. Kom och prova på landhockey under Frihamnsdagarna.
Tillsammans utvecklar vi villkor, yrke och vård.
Vänsterpartiet är på plats med eget tält för att prata med väljare.
Göteborg behöver ett varvs- och industrihistoriskt center. Eller hur?
Demokrati finns inte – vi gör den! Världskulturmuseet är på plats med en pop-up utställning.
Ung Redaktion Biskopsgården är på plats på Frihamnsdagarna. Av unga för unga.
Waterfront Cabins Kvillepiren är ett nytt koncept där det byggs inflyttningsklara lägenheter med trästomme. All utrustning på plats, fullt möblerade för alla upplåtelseformer.
Ta färjan till Bananpiren och hitta Västtrafiks buss inne på evenemangsområdet. Där pratar vi om hållbart resande.
Mötesplatsen för dig med idéer och drömmar.
Gratis mentorprogram för unga vuxna med utländsk bakgrund.
Så samverkar Västra Götalandsregionen med drygt 110 organisationer inom det civila samhället.