Hela programmet 25-27 augusti 2022

Filtrera och använd kalenderfunktionen för att spara de programpunkter som intresserar just dig, så hittar du enkelt rätt stream eller scen när det väl är dags.
Filtrera
Avbryt

Torsdag

12:00–12:40 Ebbe (tältscen)
Stad & Land
Varför skapar man en stadsdel med skyskrapor på Hisingen? Vad ska Karlastaden tillföra Göteborg? Lyssna på Ola Serneke på Frihamnsdagarna.
Serneke
12:00–12:40 Ingrid (tältscen)

Tid för rättvisa

favorite_border
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet
LOs ordförande Susanna Gideonsson samtalar med Hilda Andersson, ordförande för SSU i Göteborg om trygga jobb och jämlikhet.
LO
12:00–12:40 Dawit (tältscen)
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet
Den som är och blir äldre är ingen annan än du och jag. Och vi blir mer olika med åren. Möt forskare, politiker, Äldreombudsmannen i Göteborg m.fl.
Åldersvänliga Göteborg, Äldreombudsmannen och Generationsmöten i centrum i Göteborgs Stad, Centrum för åldrande och hälsa - AgeCap vid Göteborgs Universitet
12:00–12:40 Fadime (paviljong 1)
Barn & Unga · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola · Stad & Land
Genom initiativet Platinans Plantskola har hundratals ungdomar från Biskopsgården varit med och bidragit till stadsutvecklingen i Göteborg. Välkommen till ett samtal om drivkrafter och hållbarhet.
Peab
12:00–13:00 Mingelytan
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Mat & Aktiviteter
Välkommen att nätverka, äta lunch och prata om demokrati och advokatkårens roll och ansvar.
CSR Västsverige
12:00–13:45 Greta (paviljong 2)
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola · Kultur & Musik · Mat & Aktiviteter
Elever från Vättnedalsskolan åk 5, Bergsjöskolan åk 7 och Frejaskolan åk 9 deltar i en workshop: Vad ska Länsförsäkringar satsa på för hållbarhetsaktiviteter?
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
12:30–12:50 Utescen

Invigning

favorite_border
Demokrati & Politik · Kultur & Musik
Varmt välkommen till Frihamnsdagarna 2022 som inleds med en kort ceremoni.
Frihamnsdagarna
12:55–13:10 Ingrid (tältscen)
Stad & Land
Arbete med platsidentiteter kan skapa ett mer hållbart samhälle. Men vad är egentligen utmaningen för att lyckas?
Invinn
12:55–13:10 Dawit (tältscen)
Stad & Land
20 minuters bussfärd från Göteborg pågår arbetet med att skapa en hållbar stad. Maria Ådahl ger en nulägesbild av projekt Landvetter Södra, som väntas ge avtryck även utanför Sveriges gränser.
Landvetter Södra Utveckling AB
12:55–13:35 Fadime (paviljong 1)
Demokrati & Politik
Unionens förbundsordförande Martin Linder i samtal riksdagsledamöter.
Unionen
13:00–13:20 Frigga (kajskjul)
Kultur & Musik
Nyhet! Under Frihamnsdagarna 2022 introducerar Digitalstudion ett nytt koncept: Studio Frihamnen #Eftersnacket. Vi erbjuder seminariearrangörer ett livesänt eftersnack som programpunkt. Här finns chans till att samla kollegorna eller samarbetspartnerna för att föra en mer djupodlad diskussion och kommunicera ett visionärt samtal. Eftersnacket kan komma att spela en central roll för det externa synsättet på kärnfrågorna under Frihamnsdagarna. I år fördjupar…
Digitalstudion
13:00–13:40 Utescen

Lokalpolitisk debatt

favorite_border
Demokrati & Politik
Günther Mårder och Fabian Bengtsson ger med humor och skärpa dig best of Företagarnas 106 politiska förslag inför valet. Dessutom en okonventionell men upplysande debatt med Göteborgs lokalpolitiker.
Företagarna
13:00–13:40 Ebbe (tältscen)
Stad & Land
Next Step i ett panelsamtal med Härryda Kommun samt Mölndals Stad. Två kommuner med pågående projekt som lyfter kraften med samskapande processer.
Next Step Group Utveckling AB
13:00–14:00 Samtalstorget
Stad & Land
Välkommen att prata inredning och återbruk med  återbruksexperterna Henrik Lindholm och Annie Leonsson som är på plats på Samtalstorget.
White Arkitekter
13:20–13:35 Dawit (tältscen)
Barn & Unga
Samtal om insatser som enligt forskning kan bidra till positivt samspel i familjen och minska bråk och konflikter.
Familjecentrerat arbetssätt, Göteborgs stad
13:20–14:00 Ingrid (tältscen)
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor
Tillsammans med Hayaat Ibrahim (Institutet Mot Mutor), Mattias Iweborg (Enact) och Cecilia Frisk (Ttela) undersöker vi hur demokratifrågan har blivit en hållbarhetsfråga.
CSR Västsverige
13:45–14:00 Dawit (tältscen)
Mat & Aktiviteter · Stad & Land
Vad är en stad utan en levande attraktiv och kommersiellt stark gatumiljö? Varför är det så svårt att skapa ett attraktivt stadscentrum?
Liljewall
13:50–14:30 Fadime (paviljong 1)
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Mat & Aktiviteter
Ett samtal om stress och hur de stora livsfrågorna kan vävas samman med små konkreta tips för att vi lättare ska kunna hantera vardagen.
Svenska kyrkan
13:55–14:35 Ebbe (tältscen)
Demokrati & Politik
GP:s chefredaktör Christofer Ahlqvist leder ett samtal om demokrati, digitalisering, desinformation och propaganda.
Länsstyrelsen Västra Götaland
14:00–14:30 Greta (paviljong 2)

Klimatpodden live!

favorite_border
Omställning & Globala Frågor
Klimatpoddens Ragnhild Larsson deltar på Frihamnsdagarna för att livepodda med en forskare och en klimataktivist. Vad måste vi omedelbart göra för att hantera klimatkrisen?
Klimatpodden
14:10–14:25 Dawit (tältscen)
Barn & Unga · Ekonomisk & Social Hållbarhet
Vi vet att vi rör oss för lite och att stillasittandet ökar, hos både vuxna och barn. För att vända trenden och skapa en hållbar förändring behöver vi tänka och agera annorlunda.
RF SISU Västra Götaland
14:20–15:00 Ingrid (tältscen)
Omställning & Globala Frågor
Gothenburg Climate Partnership, Göteborgs Stads verksamhet för klimatsamarbeten med näringslivet, lanserar en plattform för omställningen till en klimatneutral bygg- och fastighetsbransch.
Business Region Göteborg
14:40–15:20 Dawit (tältscen)
Demokrati & Politik
SOM-institutet kartlägger årligen göteborgarnas syn på politiken och demokratin i Göteborg. Materialet ger en unik inblick i stadens demokratiska allmäntillstånd. Hur mår demokratin i Göteborg?
Göteborgs Unversitet
14:45–15:15 Greta (paviljong 2)
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Basta är ett socialt företag som erbjuder missbruksrehabilitering och arbetsträning genom det sociala företagandet.
Basta
14:45–15:25 Fadime (paviljong 1)
Barn & Unga · Ekonomisk & Social Hållbarhet
I ett panelsamtal möts representanter för idrottsrörelsen och företrädare från kommunen för att diskutera det som idrotten ser som en ödesfråga både för föreningarna och för folkhälsan.
RF SISU Västra Götaland
14:50–15:30 Ebbe (tältscen)

Kvinnorna och kapitalet

favorite_border
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Vad vi kan göra för att undanröja hinder och nå jämställt ägande? Lär dig om Livslång ekonomi för att utveckla ditt egna, din förenings eller din arbetsplats hållbarhetsarbete för en mer jämställd ekonomi.
Länsstyrelsen Västra Götaland
14:00–14:30 Utescen
Demokrati & Politik
Samtal med riksdagens talman Andreas Norlén om hur vi kan stärka demokratin i Sverige.
Frihamnsdagarna
15:00–15:40 Utescen
Demokrati & Politik
Moderaternas tal hålls av partiledare Ulf Kristersson.
15:00–16:00 Rundabordssamtal tält
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Det finns inga åhörarplatser på denna programpunkt.
Svenska Kyrkan
15:00–16:00 Samtalstorget
Stad & Land
På Backaplan pågår ett bygge som ungefär motsvarar att utforma en mindre svensk stad från grunden. Så går det till att planera, visualisera och utveckla stadsdelar.
White Arkitekter
15:20–16:00 Ingrid (tältscen)
Barn & Unga · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola
Lyssna på ungdomar från Göteborgs Stadsmissions verksamheter som berätta om sina personliga resor. Tillsammans med ungdomarna synliggör vi hinder i samhället och lyfter möjliga lösningar.
Göteborgs Stadsmission
15:30–17:00 Greta (paviljong 2)
Mat & Aktiviteter · Omställning & Globala Frågor · Stad & Land
Nu utvecklas ett omställningshotell med en marin kolonilott i Frihamnen. Utbyt dina tankar och idéer, smaka på framtidens hållbara mat från havet och gör ditt eget tångsalt!
Prototyp Göteborg
15:40–16:20 Dawit (tältscen)
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Stad & Land
Samtal med politiker, branschfolk och bostadssökande. Trösklarna är höga för unga och andra som söker sin första bostad. Det behövs fler vägar in på bostadsmarknaden.
OBOS
15:40–16:05 Fadime (paviljong 1)
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola · Stad & Land
Familjebostäder delar insikter om hur ett bostadsbolag i samverkan kan göra skillnad i ett helt bostadsområde.
Familjebostäder i Göteborg AB
15:45–16:05 Ebbe (tältscen)
Ett innovationsprogram som skapar bättre tjänster för invånarna, lägre kostnader för kommunen och grön arbetsplatsutveckling.
BJØRK Innovation
16:15–17:45 Rundabordssamtal tält
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet
Det finns inga åhörarplatser för denna programpunkt.
RF SISU Västra Götaland
16:20–17:00 Ebbe (tältscen)
Omställning & Globala Frågor · Stad & Land
Västtrafik har frågat invånarna i regionen om hur de ser på sitt resande idag och i framtiden. Resultatet presenteras och analyseras tillsammans med en panel från de politiska ungdomsförbunden.
Västtrafik
16:20–17:00 Ingrid (tältscen)
Omställning & Globala Frågor
Panelsamtal om klimatledarskap med ledare från bygg- och fastighetsbranschen. Vad krävs för att nå uppsatta mål och motsvara de förväntningar som satts på staden?
Centrum för Management i Byggsektorn, CMB
16:20–17:00 Fadime (paviljong 1)
Barn & Unga
Med hjälp av barnens röster får beslutsfattare bättre förståelse för hur rätt stöd och hjälp kan vända psykisk ohälsa till trygghet och framtidstro.
Räddningsmissionen - Solrosen
16:40–17:20 Dawit (tältscen)

Ett grönare Göteborg

favorite_border
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor · Stad & Land
Så ska Göteborg utvecklas som stad med stora gröna kvaliteter, ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Samtal mellan forskare och praktiker.
Park och naturförvaltningen Göteborgs Stad
17:00–17:40 Utescen
Demokrati & Politik
Vänsterpartiets tal 2022 hålls av riksdagsledamot Ali Esbati.
17:15–17:45 Greta (paviljong 2)
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Kultur & Musik
Hur ser möjligheterna ut för Göteborgs unga idag att delta i det kulturella och konstnärliga livet? Häng med när Backa Teaters unga ambassadörer intar poddscenen.
Backa Teater
17:20–18:00 Ebbe (tältscen)
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Det mänskliga företagandet är viktigare än någonsin för ett inkluderande och delaktigt samhälle. Det krävs innovativa idéer och samarbete.
Vägen ut! kooperativen
17:20–18:00 Ingrid (tältscen)
Omställning & Globala Frågor
Så kan det civila samhället samverka kring boendes välmående, trygghet och ökad krisberedskap. Panelsamtal mellan Röda Korset och samarbetspartners.
Svenska Röda Korset i Göteborg
17:20–18:00 Fadime (paviljong 1)
Stad & Land
Kompetensbrist är en fråga som ofta lyfts fram som ett tillväxthinder för företag i Göteborgregionen. Men vem skall bygga alla bostäder, batterifabriker och renovera det befintliga beståndet?
Företagarna
18:00–18:30 Utescen
Kultur & Musik
Vi avslutar Frihamnsdagarnas första dag med vinnarna från Angereds Talangjakt 2022.
Angereds Talangjakt

Fredag

09:00–09:40 Ebbe (tältscen)
Demokrati & Politik
Så ser möjligheterna ut för bostadssökande att få förstahandskontrakt. Frågestund och samtal med Boplats styrelseordförande Åsa Harzell-Grüner och VD Maria Meyer-Martins.
Boplats
09:00–09:15 Dawit (tältscen)
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Reningsborg är så mycket mer än en Secondhandverksamhet. Vi har funnits i 30 år och jobbar dagligen med hållbarhet: socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
Reningsborg
09:00–09:40 Ingrid (tältscen)
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor
Experter från Semcon och RISE diskuterar potentialen i cirkulära affärsmodeller samt hur detta inte längre bara är en hållbarhetsfråga utan framför allt en lönsamhetsfråga för många företag.
Semcon
09:00–09:40 Frigga (kajskjul)
Omställning & Globala Frågor
I Fredspodden live får du höra Svenska Freds, världens äldsta, ännu aktiva fredsförening, prata om hur den freds- och säkerhetspolitiska debatten förändrats under våren.
Svenska Freds- och skiljedomsföreningen i Göteborg och Fredsakademin
09:00–10:00 Rundabordssamtal tält
Omställning & Globala Frågor · Stad & Land
Det finns inga åhörarplatser på denna programpunkt.
Västtrafik
09:00–10:00 Mingelytan
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Mat & Aktiviteter · Omställning & Globala Frågor
Helen Sylvan och Patrik Andersson från Social Venture Network Sweden SVN samt Andreas Filipsson från Ethos förmedlar intryck och kunskap från årets Almedalsvecka.
CSR Västsverige
09:00–12:00 Greta (paviljong 2)
Omställning & Globala Frågor
Göteborg ska vara en av Europas 100 klimatneutrala och smarta städer. Vi kan bara lyckas tillsammans – politik, stad, näringsliv, akademi och framför allt göteborgare. Välkommen till en kraftsamlings-kickoff!
Miljöförvaltningen Göteborgs Stad
09:25–09:40 Dawit (tältscen)
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Ta del av neuroarkitektur - hur byggda miljöer påverkar våra hjärnor och vår hälsa. Arkitekt Hanna Morichetto reder vi ut om det finns en koppling mellan fysiska miljöer och minskad stress.
Liljewall
09:40–09:55 Utescen

Make Music Matter!

favorite_border
Kultur & Musik
10:00–10:30 Dawit (tältscen)
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola
Uppdraget är att skapa förutsättningar för Göteborgs invånare att åtnjuta rätten till utbildning, arbete och hälsa genom samverkan. Men vad innebär det egentligen?
Finsam Göteborg
10:00–10:40 Ebbe (tältscen)

Ungt snack

favorite_border
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet
Ungdomar från Tynnered, Biskopsgården och Angered möter beslutsfattare och politiker i ett samtal om vardagen och hur det är att växa upp i dessa områden.
AB Framtiden
10:00–10:40 Ingrid (tältscen)
Barn & Unga · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola · Omställning & Globala Frågor
Alla barn ska lyckas i livet och ha jämlika uppväxtvillkor. Därför behövs samarbeten som är långsiktiga och anpassade efter lokala förutsättningar.
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
10:00–10:40 Fadime (paviljong 1)
Barn & Unga
Hur blir framtidens boende? Hur vill unga bo? Samtalet tar sin utgångspunkt i en ny rapport.
HSB Göteborg
10:00–10:45 Frigga (kajskjul)
Demokrati & Politik
Lyssna till podden som kommer att prata om vikten att få inkluderas i samhället utifrån tillgänglighet, möjlighet till arbete och få sin röst hörd!
Göteborgs stad, Förvaltningen för Funktionsstöd
10:00–11:00 Samtalstorget
Stad & Land
Hur rör vi oss i vårt hållbara och attraktiva Göteborg om 2, 10, och kanske 100 år?
White Arkitekter
10:15–11:15 Rundabordssamtal tält
Omställning & Globala Frågor · Stad & Land
Det finns inga åhörarplatser på denna programpunkt.
Frihamnsdagarna
10:40–12:00 Mingelytan
Barn & Unga · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola · Mat & Aktiviteter
Träffa Frihamnsdagarnas partner Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän för samtal om hållbarhet. Utbyt erfarenheter och inspireras!
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
10:45–11:25 Dawit (tältscen)
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av de totala, nationella koldioxidutsläppen. Klimatomställningen inom byggsektorn pågår, men takten behöver öka.
Byggföretagen
11:00–11:30 Utescen
Demokrati & Politik
Demokraternas tal hålls av partiledare Martin Wannholt. 
11:00–11:40 Ebbe (tältscen)
Omställning & Globala Frågor
Vi står alla inför klimatutmaningen, och ingen har kunnat undgå energibristen som lyfts till en av de viktigaste frågorna att lösa. Alla behöver vi ta större ansvar, men hur ska det gå till i praktiken?
Skanska
11:00–11:40 Ingrid (tältscen)
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor
Välkommen på kunskapsseminarium och debatt med riksdagsledamöter.
Svenskt Näringsliv
11:00–11:40 Fadime (paviljong 1)
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Jobb & Skola
Ett samtal om elevinflytande och elevrådets roll i skolan och samhällsutvecklingen med bland annat Barnombudsmannen, Sveriges barnrättsmyndighet och ungdomsfullmäktige.
Göteborg & Co
11:00–11:45 Frigga (kajskjul)
Demokrati & Politik
Nedskärningar i folkbildningen=nedmontering av demokratin. Samtal om regionala och kommunala folkbildningsanslags betydelse för det dagliga demokratiarbetet.
Folkbildningspodden i samarbete med Ibn Rushd distrikt västra
11:40–12:20 Dawit (tältscen)
Demokrati & Politik
Förvaltningen för funktionsstöd leder ett samtal om hur Göteborgs stad arbetar med olika insatser för att få ett ökat och mer jämlikt valdeltagande.
Göteborgs Stad Förvaltningen för funktionsstöd
11:45–11:55 Utescen
Barn & Unga · Kultur & Musik
Plats på scen för Jean-Igor.
Angereds Talangjakt
12:00–12:40 Ebbe (tältscen)
Jobb & Skola
Det är stora skillnader mellan Göteborgs skolor. Vad har politiken för plan för att lösa detta? Är det verkligen rimligt att kommunen fortsätter driva skolor år efter år med så låg måluppfyllelse? Kan idéburna skolor vara ett alternativ framåt?
Räddningsmissionen
12:00–12:40 Frigga (kajskjul)
Demokrati & Politik
I januari 2023 träder Göteborgs Stads nya organisation för stadsutveckling i kraft. De tillträdande förvaltningsdirektörerna är på plats för ett samtal om den nya organisationen. Ta chansen och ställ dina frågor!
NCC
12:00–12:40 Fadime (paviljong 1)
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Kultur & Musik · Mat & Aktiviteter · Stad & Land
Erfarenheter från Sverige och runtom i världen om vad som kan göra tillfälliga platser attraktiva i väntan på det som ska bli. Platzer bjuder åhörarna på lunch.
Platzer
12:00–12:40 Ingrid (tältscen)
Barn & Unga · Ekonomisk & Social Hållbarhet
Yrkesverksamma som möter barn, unga och deras föräldrar i en interkulturell kontext behöver ha god kompetens och konkreta verktyg. Välkommen till ett seminarium som ger praktiska exempel.
Acting4change och Arvsfonden
12:15–12:45 Greta (paviljong 2)
Omställning & Globala Frågor
Hur skapar vi hållbara samhällen och företag? Företagsrådgivarna i Coompanion berättar om entreprenörskap är en väg mot en ljusare framtid och varför det är roligare (och bättre) att starta företag tillsammans.
Coompanion Göteborgsregionen
12:35–12:50 Dawit (tältscen)
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Stad & Land
Det krävs ökad samverkan mellan region och kommun och det civila samhällets organisationer för att vi ska klara välfärdens stora utmaningar. Hur kan en webbutbildning bidra?
Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället
12:55–13:35 Frigga (kajskjul)
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Tjej- och kvinnojouren Lex Femme och podcasten "Det gömda våldet ingen ser" pratar om våld i nära relation, våldets konsekvenser och det eftervåld som många kvinnor genomlider efter att ha lämnat en destruktiv och våldsam relation.
Lex Femme och Det gömda våldet ingen ser
13:00–13:40 Utescen
Demokrati & Politik
Sverigedemokraternas tal hålls av partiledare Jimmie Åkesson.
13:00–13:40 Ebbe (tältscen)
Barn & Unga · Ekonomisk & Social Hållbarhet
Hur ska unga vuxna komma in på bostadsmarknaden? Hur vill unga vuxna bo? Panelsamtal med lokalpolitiker och unga vuxna.
Riksbyggen
13:00–13:40 Ingrid (tältscen)
Omställning & Globala Frågor
Göteborgs Stad har skrivit på Klimatkontrakt 2030. Den stora frågan nu - den som avgör om vi kommer att lyckas – är hur vi tar oss dit. Välkommen till ett live-lab med företrädare för stadens fullmäktigepartier. I en baklängesworkshop tar vi oss från målåret 2030 tillbaka till idag för att utforska vilka milstolpar och vägval vi har i energiomställningen under dessa åtta år.
Göteborg Energi
13:00–13:15 Dawit (tältscen)

Fotbollens Bamseklubb

favorite_border
Barn & Unga
Går det att ha en uttalad breddsatsning och samtidigt ge de allra talangfullaste spelarna utrymme att växa? Ja! I Azalea BK är målet att så många barn och ungdomar som möjligt skall vilja spela fotboll så långt upp i åldrarna som möjligt.
Azalea BK
13:00–13:40 Fadime (paviljong 1)
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Ett samtal utifrån hur vardagen ser ut för de som lever som papperslösa i Sverige.
Svenska kyrkan
13:00–14:30 Mingelytan
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Kultur & Musik · Omställning & Globala Frågor · Stad & Land
Politiker och tjänstepersoner från Västra Götalandsregionen är på plats för samtal. Välkomna!
Västra Götalandsregionen
13:00–17:00 Greta (paviljong 2)
Demokrati & Politik · Kultur & Musik · Stad & Land
Johan "Red Top" Larsson samtalar med politiker, kulturverksamheter, tjänstepersoner, fastighetsägare och akademi till om hur vi på riktigt får en Tillåtande Stad.
Business Region Göteborg
13:25–13:40 Dawit (tältscen)
Demokrati & Politik
Varför behövs en ny könstillhörighetslag? Hur kan vi säkerställa alla barns rätt till sina föräldrar? Kom och få reda på mer om Miljöpartiets hbtqi-politik.
Miljöpartiets Jämställdhets -och mångfaldskommitté (JMK)
13:45–13:55 Utescen
Kultur & Musik
Plats på scen för Isaac Persson.
Angereds Talangjakt
13:50–14:30 Frigga (kajskjul)
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola
Möt Gentlemen's Coach tillsammans med Narkopodden! Ta chansen att ställa frågor och bli peppad av John Andreas som möter Jessica Vikberg i ett samtal om att välja väg, hitta möjligheter och nå våra mål.
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
14:00–14:15 Dawit (tältscen)
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Hur kan riktig samhällsnytta skapas genom att företag gör affärer med varandra? Möt vinnare av priset Nyttigaste Affären, som bidrar till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet genom sina affärssamarbeten.
Coompanion Göteborgsregionen & HSB Göteborg
14:00–14:40 Ebbe (tältscen)
Omställning & Globala Frågor
I framtiden kommer vi att använda mycket mer el än vi gör idag. Hur ska vi mäta överföringen av el så den blir tydlig och korrekt för alla parter? Seminarium med myndigheter, branschpersoner och energiföretag.
Swedac
14:00–14:40 Ingrid (tältscen)

Att lyckas med samverkan

favorite_border
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Ingen aktör kan ensam vända utvecklingen i särskilt utsatta områden. Men vad händer när vi börjar agera och varför blir det ibland svårt när vi tangerar varandras uppdrag?
AB Framtiden
14:00–14:40 Fadime (paviljong 1)
Demokrati & Politik
Förvaltningen för funktionsstöd leder ett seminarium om full delaktighet för personer med funktionsnedsättning innebär i praktiken. Deltar gör bland annat Funktionshinderombudsmannen Ola Hendar.
Göteborgs stad, Förvaltningen för Funktionsstöd
14:00–14:40 Utescen
Demokrati & Politik
Svenskt Näringsliv arrangerar lokal debatt för att se i vilken riktning partierna vill leda staden den närmaste mandatperioden.
Svenskt Näringsliv
14:00–15:00 Rundabordssamtal tält
Jobb & Skola
Det finns inga åhörarplatser på denna programpunkt.
Frihamnsdagarna
14:00–15:00 Samtalstorget
Stad & Land
Träffa experter på cirkuläritet på Samtalstorget för att prata om fördelarna, och utmaningarna, med att forma om staden från linjär till cirkulär.
White Arkitekter
14:25–14:40 Dawit (tältscen)
Demokrati & Politik
Blir nästa mandatperiod åren då minkfarmerna stängs för gott och hönorna äntligen slipper trånga burar? Kommer politikerna våga ta tag i den nödvändiga minskningen av köttkonsumtionen?
Djurens Rätt
14:45–15:25 Frigga (kajskjul)
Barn & Unga
Vi vet att våra barn och unga mår allt sämre och kämpar med psykisk ohälsa. Vad är det eleverna saknar om de själva får tycka till? Panelsamtal med skolpsykolog, rektor, pedagog och elever.
Grundskoleförvaltningen, Göteborgs Stad
15:00–15:15 Dawit (tältscen)

#utanskyddsnät

favorite_border
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Samtal med politiker om vad samhället kan göra för de flickor, kvinnor och transpersoner som delar erfarenheter av att leva i våldsutsatthet med missbruk, sex mot ersättning, kriminalitet, psykisk ohälsa och hemlöshet i bagaget.
#utanskyddsnät
14:45–14:55 Utescen
Kultur & Musik
Plats på scen för Isaac Persson.
Angereds Talangjakt
15:00–15:40 Utescen
Demokrati & Politik
Centerpartiets tal hålls av partiledare Annie Lööf.
15:00–15:40 Ebbe (tältscen)
Barn & Unga · Ekonomisk & Social Hållbarhet
Balder delar med sig av erfarenheter och tankar kring ansvarsfull fastighetsförvaltning, social hållbarhet och samarbeten. 
Balder
15:00–15:40 Ingrid (tältscen)
Omställning & Globala Frågor
Kommer vi klara vår del av Parisavtalets mål? Seminarium med Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning, Rådet för industriomställning Västra Götaland och västsvenska riksdagsledamöter.
Klimat 2030
15:00–15:40 Fadime (paviljong 1)
Omställning & Globala Frågor
Smyrna har länge arbetat med mission och bistånd i olika länder som till exempel Indien och Kongo. För att lyckas behöver vi bygga relationer trots olikheter i kultur, traditioner, språk och strukturer.
Smyrnaförsamlingen Göteborg
15:15–16:15 Rundabordssamtal tält
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Det finns inga åhörarplatser på denna programpunkt.
Frihamnsdagarna
15:25–15:40 Dawit (tältscen)
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Tre principer har visat sig mest effektiva inom våldspreventions arbete. Under seminariet ges konkreta exempel från konceptet en kommun fri från våld.
Nordost fritt från våld / Trygghetssamordningen
15:40–16:10 Frigga (kajskjul)
Kultur & Musik · Omställning & Globala Frågor
Så kan du som verkar inom kultur och civilsamhälle dela resurser med andra och ta del av resurser som finns hos Returkultur. Om hur delning och återbruk stärker kulturen och civilsamhället.
Returkultur
15:45–15:55 Utescen
Kultur & Musik
Plats på scen för Fatoumata Bojang.
Angereds Talangjakt
16:00–16:15 Dawit (tältscen)
Stad & Land
Ska vi bygga så tätt, högt och snabbt som vi gör just nu måste vi säkerställa att det blir bra miljöer för människor att leva i. Samhällsutvecklare Cecilia Windh visar hur digitala verktyg kan bidra.
Liljewall
16:00–16:40 Ebbe (tältscen)
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola
16 058 är antalet niondeklassare som inte klarade grundskolan läsåret 2020/2021. Välkommen till ett panelsamtal om hur samarbete mellan näringsliv, offentlig och ideell sektor kan leda till bättre skolor i Sverige.
Läxhjälpen
16:00–16:40 Utescen
Demokrati & Politik · Jobb & Skola
Ungdomsförbunden intar Frihamnsdagarnas utescen för att debattera, diskutera och duellera i ämnen de själva sätter agendan för.
Sveriges Elevråd
16:00–16:40 Ingrid (tältscen)
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Stad & Land
De många teatrarna och musikscenerna ger Masthuggskajen en unik ställning som Göteborgs främsta kulturscen. Men vad händer när området förändras i takt med alla byggprojekt?
Älvstranden Utveckling AB
16:00–16:40 Fadime (paviljong 1)
Demokrati & Politik · Omställning & Globala Frågor
Frågorna har länge varit på agendan men hur redo är vi? Och vad händer när dessutom säkerhetsläget påverkar allt från energiförsörjning till livsmedelsproduktion? Välkommen till ett spännande samtal med Chalmers!
Chalmers
16:25–17:05 Frigga (kajskjul)
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor
Presentation på engelska om hur Västsveriges mångfald kan bidra till internationella innovationer.
Inclusive Business Sweden
16:25–16:40 Dawit (tältscen)
Stad & Land
Hur skapar vi attraktiv stad där människor vill bo, arbeta och leva?
Atrium Ljungberg AB
16:45–16:55 Utescen
Kultur & Musik
Plats på scen för Lumin Nordangård.
Angereds Talangjakt
17:00–17:15 Dawit (tältscen)
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Varje fredagsnatt i över 9 år har den ideella föreningen Rosenlundstödet varit ute och stöttat de utsatta kvinnor som prostitueras på gatan i Göteborg.

Rosenlundsstödet
17:00–17:40 Utescen
Demokrati & Politik
Feministiskt Initiativs tal hålls av partiledare Teysir Subhi.
17:00–17:40 Fadime (paviljong 1)
Omställning & Globala Frågor
Så arbetar Svenska Fred genom Fredsakademin med ungas inkludering. Det är viktigt att lyfta ungas röster om fred och att prata detta om inför valet.
Svenska Freds- och skiljedomsföreningen i Göteborg och Fredsakademin
17:00–17:40 Ingrid (tältscen)
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Prisutdelning och matchning med korta one-to-one möten.
Venture Cup, Företagarna Göteborg, BRG, Almi Företagspartner Väst samt Näringslivsgruppen Göteborg & Co.
17:00–17:40 Ebbe (tältscen)
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Kultur & Musik
Göteborgs 400-årsjubileum fokuserar i år på temat hälsa. I panelsamtalet lyfts vikten av kreativt skapande inom psykiatrin.
Göteborg & Co, Göteborgs 400-årsjubileum
17:15–18:00 Greta (paviljong 2)
Omställning & Globala Frågor · Stad & Land
Hav, båtliv, räkor och fiske är som själva grundbulten för varje göteborgare och västkust-bo. Men hur hållbart är det? Välkommen till intressanta samtal om hur vi kan utveckla vårt maritima näringsliv och använda havet på ett hållbart sätt.
Maritima klustret
17:20–18:00 Frigga (kajskjul)
Omställning & Globala Frågor
WIN WIN Award berättar om årets tema som är hållbar akvakultur - vågar du smaka? Vi bjuder på smakprov, du får se en teaser från från vår sommarserie om akvakultur med kända kockar som Tina Nordström, Alexandra Zazzi och Monika Ahlberg.
WIN WIN Gothenburg Sustainability Award
17:30–17:45 Dawit (tältscen)
Barn & Unga
Barn och unga blir häktade för allt grövre brott samtidigt som det ställs nya krav utifrån FN:s konvention om barns rättigheter. Möt kriminalvårdsinspektör Sofie som berättar om arbetet med häktade barn / unga i Kriminalvårdens häktesverksamhet.
Kriminalvården

Lördag

11:00–11:15 Dawit (tältscen)
Demokrati & Politik
Utan samtal har vi ingen demokrati. Genom att mötas, lyssna och argumentera praktiserar vi demokratin i vardagen. Intendent Helen Arfvidsson ställer sig frågan varför museer ska arbeta med demokratifrågor.
Världskulturmuseet
11:00–11:30 Ebbe (tältscen)

En botbar demenssjukdom

favorite_border
Ekonomisk & Social Hållbarhet
NPH är en botbar demenssjukdom som tyvärr är underdiagnostiserad. Läkare från Sahlgrenska beskriver sjukdomen och dess 80-procentiga förbättring efter operation.
NPH-föreningen för patienter och anhöriga
11:00–11:40 Utescen
Demokrati & Politik
Socialdemokraternas tal hålls av finansminister Mikael Damberg.
11:00–11:40 Ingrid (tältscen)
Demokrati & Politik · Jobb & Skola · Stad & Land
Debatt med kandiderande politiker om hur de planerar att jobba med studenternas mest pressande frågor i den kommande mandatperioden.
Göteborgs Förenade Studentkårer
11:00–12:30 Greta (paviljong 2)

Gör din röst hörd!

favorite_border
Demokrati & Politik
Workshop med människorättsaktivist Linnéa Claeson och Lusine Djanyan från Pussy Riot.
Frihamnsdagarna
11:30–11:45 Dawit (tältscen)
Omställning & Globala Frågor
Allt fler skaffar elbil, men hur vet du att du betalar rätt summa för bränslet? Möt myndigheten som ansvarar för mätning som reder ut begreppen för dig som konsument.
Swedac
12:00–12:40 Ingrid (tältscen)
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Ska någon dö vid bygget av Västlänken? Samtal om samverkansmodell för att minska risken för farlig arbetsmiljö och arbetslivskriminalitet vid bygget av tågtunneln i och under Göteborg.
LO
12:00–12:40 Dawit (tältscen)
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Om fler startar företag skapas fler jobb. Men vad krävs för att nya företagare ska få ihop sina livspussel? Vad behöver utvecklas?
Företagarna
12:00–12:40 Fadime (paviljong 1)
Omställning & Globala Frågor
Ett samtal mellan fyra folkrörelser med lång historia, som tillsammans tagit sig an en ny utmaning – en som kräver att vi går samman. Kan klimatfrågan innebära folkrörelsernas renässans? Och hur ser vi till att det offentliga Göteborg och civilsamhället blir resurser för varandra i klimatkampen?
Folkrörelsenätverket Hållbarhet
12:00–12:40 Ebbe (tältscen)
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Kultur & Musik · Omställning & Globala Frågor · Stad & Land
Jubileumsparken är en blå park med fokus på bad, bastu och segling. Arbetet drivs av och med ungt inflytande.
Passalen
12:00–13:00 Utescen
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola · Omställning & Globala Frågor
Välkommen till den enda partiledardebatten om HBTQI+frågor i Västsverige. Debatten leds av Alexandra Pascalidou.
West Pride
12:45–13:20 Greta (paviljong 2)
Omställning & Globala Frågor
Panelsamtal mellan unga aktiva i freds- och miljöorganisationer.
Internationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet Göteborgskretsen
13:00–13:15 Dawit (tältscen)
Barn & Unga
Barn och unga blir häktade för allt grövre brott samtidigt som det ställs nya krav utifrån FN:s konvention om barns rättigheter. Möt kriminalvårdsinspektör Sofie som berättar om arbetet med häktade barn / unga i Kriminalvårdens häktesverksamhet.
Kriminalvården
13:00–13:40 Ebbe (tältscen)
Demokrati & Politik
Det finns stora skillnader i delaktighet i den svenska demokratin. Utanförskapet blir tydligast i de allmänna valen. Vad gör kommunerna för att minska ojämlikheterna?
Länsstyrelsen Västra Götaland
13:00–13:40 Ingrid (tältscen)
Barn & Unga
Möt Skanska, IK Sävehof, Angeredsgymnasiet och Partille Gymnasium som berättar om sitt gemensamma engagemang i ”Arenor som förenar”. Integration på riktigt, där olika världar möts.
Skanska
13:00–13:40 Fadime (paviljong 1)
Stad & Land
Delta i samtalet om hur vi tillsammans kan arbeta för att skapa ökad trygghet och gemenskap i morgondagens Göteborg.
Muslimska Samverkansgruppen i Göteborg
13:00–14:00 Samtalstorget
Stad & Land
Är du nyfiken på att jobba som arkitekt eller specialist? White Arkitekter är på plats för att svara på frågor om yrket i allmänhet och att jobba på White i synnerhet!
White Arkitekter
13:30–13:45 Dawit (tältscen)
Stad & Land
Föreningen Västsvenskt Industrihistoriskt Center
13:30–13:45 Greta (paviljong 2)
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Erikshjälpen Second Hand vill driva på den cirkulära omställningen. Välkommen till ett samtal om hållbarhet och utmaningar i en tid av omställning.
Erikshjälpen Second Hand
13:40–14:20 Utescen
Demokrati & Politik
Kristdemokraternas tal hålls av vice partiordförande Jakob Forssmed.
14:00–14:15 Dawit (tältscen)
Demokrati & Politik
Välkommen till ett samtal där du som besökare deltar och ges möjlighet att reflektera och ta ställning.
Republikanska föreningen Göteborg
14:00–14:40 Ebbe (tältscen)

Ditt första val?

favorite_border
Barn & Unga · Demokrati & Politik
Samtal med unga förstagångsväljare som diskuterar varför det är viktigt att använda sin rösträtt.
Länsstyrelsen Västra Götaland
14:00–14:40 Ingrid (tältscen)

Mötespunkt Sverige

favorite_border
Barn & Unga · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola
Integrationsnätverk Göteborg
14:00–14:45 Greta (paviljong 2)

Demokratiworkshop

favorite_border
Demokrati & Politik
Unga sommarjobbare har frågat göteborgare om deras tankar kring demokrati genom metoden Open Chair Democracy Talks. Delta på en workshop om demokrati genom samma metod!
Förvaltningen för demokrati och medborgarservice, Göteborgs Stad
14:00–17:00 Rundabordssamtal tält
Omställning & Globala Frågor
Vill du förändra? Varmt välkommen på samarbetsworkshop på Frihamnsdagarna. Föranmälan krävs.
Climate Fresk
14:25–14:40 Dawit (tältscen)
Demokrati & Politik
Ett samtal med Miljöpartiet Leila Ali Elmi om anti-diskriminering och politiken som krävs för att öka jämlikhet.
Miljöpartiets Jämställdhets -och mångfaldskommitté (JMK)
14:40–14:50 Utescen
Kultur & Musik
Plats på scen för Nicole.
Angereds Talangjakt
15:00–15:15 Dawit (tältscen)
Stad & Land
Experter från Invinn och Atrium Ljungberg i samtal med Jahja Zeqiraj om hur arbete med platsidentiteter skapar ett mer hållbart samhälle.
Invinn
15:00–15:40 Utescen
Demokrati & Politik
Miljöpartiets tal hålls av språkrör Märta Stenevi.
15:00–15:40 Ebbe (tältscen)
Ekonomisk & Social Hållbarhet
6 av 10 företagare vill se en ökad samverkan mellan kommun, polis och näringsliv för att öka den upplevda samt reella tryggheten i Göteborgs stad. Vad tycker du?
Företagarna
15:00–15:40 Fadime (paviljong 1)
Demokrati & Politik
Vaccininformation, valstärkande arbete och Hisingens invånarguider - tre uppdrag som ökar människors delaktighet, inflytande och tillit.
Förvaltningen för demokrati och medborgarservice, Göteborgs Stad
15:00–15:45 Greta (paviljong 2)
Omställning & Globala Frågor
Delta på workshop för att påverka Frihamnens nya mötesplats. Utbyt tankar och kom med idéer. Alla är välkomna!
Förvaltningen för demokrati och medborgarservice, Göteborgs Stad
15:30–16:10 Dawit (tältscen)
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Omställning & Globala Frågor
Den afghanska ekonomin befinner sig i fritt fall. Sverige och omvärlden måste ta sitt ansvar och återuppta det långsiktiga stödet till det afghanska folket för att säkerställa en grundläggande samhällsservice som är en del av de mänskliga rättigheterna.
Svenska Afghanistankommittén
15:45–16:00 Utescen

Beatbox med Paxo

favorite_border
Kultur & Musik
Plats på scen för Paxo.
Angereds Talangjakt
16:00–16:30 Ingrid (tältscen)

Win-win i musikbranschen

favorite_border
Kultur & Musik
Så jobbar vi i bokningsbranschen. Bunkern bokar stärker oss som människor och kulturlivet i stort.
Bunkern bokar
16:00–16:40 Fadime (paviljong 1)

Lundby unga körer

favorite_border
Barn & Unga
"Har ni hört allting vi säger?" - En musikalisk fråga från barn som kräver att bli hörda, sedda och lyssnade på. Körsångarna är mellan 7-14 år
Svenska kyrkan
16:00–16:40 Ebbe (tältscen)
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola
GBG7000+ projektet ska skapa 7000 ny studentbostäder till 2026. Varför är vi inte ens i närheten av att nå upp till målet?
Göteborgs Förenade Studentkårer
16:00–16:40 Greta (paviljong 2)
Omställning & Globala Frågor
Lyssna på personer från Extinction Rebellion Göteborg och Sverige som berättar varför de engagerar sig, om sina aktioner och vilka reaktioner de får hos förbipasserande allmänhet.
Extinction Rebellion Göteborg
16:20–16:35 Dawit (tältscen)

Hitta ditt engagemang!

favorite_border
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Vill du veta varför människor engagerar sig ideellt? Kom och lyssna på varför du ska engagera dig och vilka föreningar som behöver din hjälp just nu!
Volontärbyrån Göteborg
16:40–16:55 Utescen
Kultur & Musik
Matilda Sargren tar plats på scenen.
Angereds Talangjakt
17:00–17:40 Utescen
Demokrati & Politik
Liberalernas tal hålls av riksdagsledamot Robert Hannah.